VIEN

Không ít trường hợp mà thợ sơn và người gia công gỗ phải đau đầu không biết phải làm sao khi có quá nhiều mắt đen tự nhiên trên gỗ. Có người tìm cách loại bỏ, có người để nguyên nhưng rất ít khi thành công mà hầu hết đều làm mất thẩm mĩ khi sơn màu. Vậy mắc đen tự nhiên này có thể được loại bỏ bằng chất tẫy gỗ được không? Và làm thế nào để màu gỗ được đồng nhất?

Cách xử lý khi gỗ có nhiều mắt đen tự nhiên?

Với tình trạng gỗ sử dụng có khối mắt đen tự nhiên  thì khi sử dụng chất tẩy gỗ vẫn không thể xóa hết được. Trong trường hợp này ta nên dùng tinh màu trắng để sơn dặm lên chỗ bị đen rồi để khô, sau đó dùng màu đã chọn sơn đè lên là được.