VIEN

 

Dòng sản phẩm Plax ngoài trời đã được cải tiến vượt trội giúp bề mặt sơn hoàn thiện và hoàn hảo hơn, phù hợp với thời tiết khắc nghiệt của Việt Nam.

 

Dòng sản phẩm Plax ngoài trời đã được cải tiến vượt trội giúp bề mặt sơn hoàn thiện và hoàn hảo hơn, phù hợp với thời tiết khắc nghiệt của Việt Nam.

 

Dòng sản phẩm Plax ngoài trời đã được cải tiến vượt trội giúp bề mặt sơn hoàn thiện và hoàn hảo hơn, phù hợp với thời tiết khắc nghiệt của Việt Nam.